Essential Ways to Make Life Easier

7 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคมะเร็ง

7 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคมะเร็ง

โรคมะเร็ง ถือเป็นสาเหตุอันดับต้น ๆ ของการเสียชีวิตของประชากรไทยตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน และยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย เนื่องจากผลกระทบภายในและภายนอกร่างกาย ก็เป็นปัจจัยสำคัญในการกระตุ้นทำให้เกิดโรคมะเร็งได้

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งนั้นไม่สามารถระบุชัดเจนได้เพียงสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง เพราะแต่ละคนบุคคลมีการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันไป เช่น

 • อายุ / กรรมพันธุ์ / ความไม่สมดุลทางฮอร์โมน
 • การรับประทานอาหาร เช่น การบริโภคอาหารไขมันสูง ดื่มแอลกอฮอล์ เป็นต้น
 • การสูบบุหรี่ (มีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งหลายชนิด)
 • การใช้สารเคมีเป็นประจำ
 • ขาดการออกกำลังกาย

สัญญาณเตือนโรคมะเร็ง 7 ประการที่ควรระวังมีดังนี้

7 สัญญาณอันตรายเสี่ยงโรคมะเร็ง

1.การเปลี่ยนแปลงของระบบขับถ่าย

 • ถ่ายอุจจาระเป็นเลือดหรือดำ
 • ท้องผูกหรือท้องเสียเรื้อรัง
 • ปัสสาวะเป็นเลือดหรือปัสสาวะลำบาก

2.แผลเรื้อรังไม่หาย

 • แผลในปากหรือแผลในช่องปากที่ไม่หาย
 • แผลที่ผิวหนังไม่หาย
 • หัวนมมีแผลหรือตกสะเก็ด

3.เลือดออกผิดปกติ

 • เลือดออกระหว่างรอบประจำเดือน
 • เลือดออกหลังวัยหมดประจำเดือน
 • เลือดออกจากทวารหนักหรือช่องคลอดโดยไม่ทราบสาเหตุ

4.ก้อนเนื้อหรือตุ่ม

 • คลำพบก้อนเนื้อที่เต้านมหรือส่วนอื่นๆ ของร่างกาย
 • ก้อนเนื้อโตขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • ก้อนเนื้อมีอาการเจ็บหรือปวด

5.กลืนลำบาก

 • กลืนอาหารหรือน้ำลำบาก
 • รู้สึกเหมือนมีก้อนติดคอ
 • เจ็บคอเรื้อรัง

6.ไอเรื้อรังหรือเสียงแหบ

 • ไอเรื้อรังเกินกว่า 2 สัปดาห์
 • เสียงแหบเรื้อรัง
 • ไอมีเลือดปน

7.การเปลี่ยนแปลงของไฝหรือหูด

 • ไฝมีขนาด รูปร่าง หรือสีเปลี่ยนแปลง
 • ไฝมีอาการคันหรือเจ็บ
 • หูดมีเลือดออกหรือโตขึ้น

หากคุณมีอาการใดๆ เหล่านี้ สิ่งสำคัญคือต้องไปพบแพทย์โดยเร็วที่สุด มะเร็งเป็นโรคร้ายแรง แต่หากตรวจพบได้เร็ว มักรักษาให้หายขาดได้

ติดตามความรู้ดี ๆ ได้ที่ : Life Hack Online

หัวข้อเรื่อง

LifeHackBanner

บทความล่าสุด

LifeHackBanner
Scroll to Top